LÄS DETTA INNAN NI GÅR VIDARE!

Sniper Records är en nationalsocialistisk stiftelse för främjandet av svensk/vit etnicitet vilket innebär att alla produkter, text och övrigt innehåll på eller i anslutning till sidan är riktat till redan övertygade, eller sympatiskt inställda till, nationalsocialister.

Observera även att vissa produkter, text eller övrigt innehåll på sidan inte nödvändigtvis är representativa för den nationalsocialistiska idéläran, utan endast förekommer så som underhållande rekreation och skall på inget vis tagas som föredömlig, utan som ett utlopp för respektive skapares kreativa utlopp av frustration och missnöje med rådande samhällsklimat. Detta gäller även att Ni som kunder är medvetna om att vissa artiklar som Sniper Records saluför ej bör brukas utanför slutna sällskap, då dessa kan skapa missaktning från vissa individer. Därmed saluförs alla artiklar på respektive köpares ansvar att bruka dem med tillförsikt.

Vid sådana fall att Ni som person vet att ni är lättstött och kommer ta illa upp eller känna Er utsatta för sidans innehåll, bör ni omgående lämna denna sida. Om Ni trots detta väljer att gå in på denna sida tar Ni således själva på Er ansvaret för Era egna reaktioner på vad som står att finna på sidan i fråga, och kan ej hålla Sniper Records som ansvariga. Ni har härmed blivit varnade.

READ THIS BEFORE ENTERING THIS SITE!

Sniper Records is a national socialistic foundation for the preservation of white ethnicity which means that all products, text or other material on, or in connection with this website, is for already convinced, or in favor for, national socialists.

Please observe that some of the products, texts and other content on this site not necessary are representative for the national socialistic ideology, but solely exists as entertainment and recreation and shall not at Any time be seen as a way to think or act. It is only to be viewed upon as a way for each creative artist to weather their frustration and loath for this degenerated society. This also means that you as a customer are aware that some of the products that Sniper Records sells, not shall be worn or displayed outside of their own home or likewise, because they may cause discomfort for other people. Therefor, are all products sold on each consumers responsibility to handle them with caution.

In those cases that You as a person are aware that you are easily offended by the content of this site, You shall immediately leave. If you despite this go further onto the site, it's also your own responsibility and not Sniper Records. You have now been warned.Bilfonden


I ett sista ryck att samla ihop pengar till bilfonden så släpptes en speciell skiva i extremt limiterad upplaga som sedan såldes till ett solidaritetspris, vilket gav ordentliga resultat och uppfyllde insamlingsmålet med råge.

Ett stort tack till alla som bidragit! Insamlingen är nu stängd.

ENTER | LEAVE